Smedsjön, Guldsmedshyttan.
Put-and-takesjö. Regnbåge, röding och öring.
Egen liten naturcampingplats 100 m från sjön som man får övernatta på om man köper fiskekort.
Handikappanpassad toa och brygga.

I år är det friluftslivets år vilket gör det lämpligt att erbjuda naturupplevelser och fiske för människor som inte vanligtvis väljer naturen under ledigheter.
En helt ny målgrupp som blickar mot naturen av olika anledningar men framförallt pga rådande pandemi.

Genom att kombinera naturupplevelser med kulturhistoriska vandringar i Stripa, Råsvalslund och Guldsmedshyttans silvergruva kan fler komma besöka bygden vilket kommer övriga näringsidkare till gagn och främjar utvecklingen i Guldsmedshyttan med omnejd.

Vi ser möjligheterna men inser att investeringsbehovet är relativt stort. Vissa investeringar måste ske omedelbart och annat kan vänta något.
På östra sidan om tillfartsvägen cirka 100 meter innan sjön finns en gräsyta med TC och vindskydd som sannolikt använts av besökare med husvagn.
Vindskyddet är i dåligt skick och omgivningen för närvarande inte vacker pga föryngringsytorna runt platsen.

Gällande handikappanpassning finns det förutom TC en fiskeplats i nära anslutning till parkeringen.

Anläggningen torde ha varit i gott skick men bristande underhåll har medfört att ett relativt stort renoveringsbehov behov föreligger för närvarande.
Två TC återfinns vid parkeringen där framförallt den handikappanpassade tarvar ett visst mått av översyn.
En TC finns på östra sidan av sjön i anslutning till röd stuga i okänt skick vilket även gäller stugan.

På östra sidan om tillfartsvägen cirka 100 meter innan sjön finns en gräsyta med TC och vindskydd som sannolikt använts av besökare med husvagn.
Vindskyddet är i dåligt skick och omgivningen för närvarande inte vacker pga föryngringsytorna runt platsen.
Vi som arrenderar Smedsjön
Ove
Partner