Du måste vara inloggad för att beställa fiskekort

Okt 2021

175 kr per fiskekort
Fiskekortet är giltigt 24 timmar från vald start tid

Fiskekort till Smedsjön, Guldsmedshyttan i Örebro län.
organisationsnummer: 559370-8620
Juridiskt namn: Upplevelser i Bergslagen AB
Adress: Rådmansgatan 66, 71135 Lindesberg
Tel: 070-5202110
Mejl: info@upplevelseribergslagen.se

Denna säljplats tillhandahåller endast fiskekort till Smedsjön, Guldsmedshyttan i Örebro län.
I angivet pris för fiskekort ingår alla förekommande avgifter inklusive moms.

Fiskekort:
Fiskekort som beställs på vår hemsida via vårt säljsystem betalas med swish. Som köpare erhåller ni ett pdf-dokument som är ert fiskekort. Detta dokument skall kunna uppvisas vid anmodan av fisketillsynsman.

Garantier:
Inga garantier lämnas på fiskekort även när det gäller fiskevattnets tillgänglighet och tillgång på fisk.

Ångerrätt:
Ångerrätt gäller inte på köp av fiskekort. Vår policy är att köpet kan hävdas fram till startpunkten för aktuellt fiskekort. Begäran om återbetalning sker skriftligt före innan fiskekortet börjar gälla till, info@upplevelseribergslagen.se. Ange fiskekortnummer!
I och med att begäran om återbetalning skickats in är fiskekortet ogiltigt och eventuellt fiske att betrakta som bedrägeri och olagligt.

Ändring:
Om du gjort fel vid köpet ber vi dig kontakta oss på info@upplevelseribergslagen.se eller 070-5202110 så hjälper vi dig att korrigera fiskekortet.

Leverans:
Vid köp, erhålls fiskekort i form av ett pdf-dokument som är köparen tillhanda inom 30 minuter efter erlagd avgift.

Betalning:
Betalning sker via swish som är en direktbetalning från er svenska bank. Betalning sker i svenska kronor. Info: www.getswish.se

Länk angående distansavtal:
Konsumentverket  https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/